FANDOM


http://politikin-zabavnik.rs/pz/fles/pz1.html#/0 = Politikin Zabavnik prvi broj.mp3

(RealPlayerDownload)

Sad već postaje prilično jasnija ona: nemaju oči da vide, ni uši da čuju... A i ona bitno je očima nevidljivo...

> http://izabelafurjan.wordpress.com/2011/03/15/zvoncicin-svijet/

---

IMG 2799

Osoba na fotografiji: Izabela Kolar Furjan (ja) [1] - Fotografirao: Đuro Adamović [2]