FANDOM


Peić, Matko: Portreti hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. August Cesarec, Zagreb, 1986.

Lokacija: na jednoj od polica na fotografiji vidljivoj na URL http://hr.izabelakolarfurjan.wikia.com/wiki/Kategorija:Ex_Libris

IMG 2476

Peić, Matko: Portreti hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. August Cesarec, Zagreb, 1986.