FANDOM


Plitvička jezera (1924)

Kaže NSB: Plitvička jezera / [napisao Milan Šenoa, fotografije D. Paulić ... [et al.] ; predgovor Petar Pecija Petrović].

Baza podataka: Opac NSK01
  • ID zapisa: 000199556

...i LAŽE (a tko ima oči, neka čita):

IMG 2752

Plitvička jezera (1924)