FANDOM


hagiogràfija ž. grč. (hágios: "svet"+ -GRAFIJA)

1. pisanje životopisa svetaca

2. životopis svetca, usp. žitije;

hagiògraf m. čovjek koji se bavi pisanjem hagiografija;

hagiògrafskī, -ā, -ō prid.

----

Izvor: http://goo.gl/aQOpc3

Permalink: http://opak.crolib.hr/cgi-bin/wero.cgi?q=521126074651

Moj Klaićev rječnik stranih riječi (trenutno u Zagrebu u Preradovićevoj 39/III):

http://hr.izabelakolarfurjan.wikia.com/wiki/Rje%C4%8Dnik_stranih_rije%C4%8Di


> riječ na koju sam naišla čitajući Tamo gdje su tigrovi kod kuće, pa, budući je gorenavedeni moj Klaićev rječnik ostao u Zagrebu, morala sam svratiti do stručnog odjela knjižnice pogledati (i prepisati si na karticu, a onda i pretipkati ovdje) značenje.